Welkom

De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen.

Anthonie Kort, 18 maart 2020

De wereld waar wij in leven leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid.

Anthonie Kort, 18 maart 2020

Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is.

Anthonie Kort, 18 maart 2020

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet.

Anthonie Kort, 18 maart 2020